Fotografering

Her nogle kommenterede fotos fra Idom. Når du har gennemgået fotos og tilhørende tekster, er opgaven som arkivfotograf mere tydelig defineret.

Vi har valgt at dele sognefotograferingen i to etaper. 1 etape er alle huse og gårde på landet ind til eventuelle byskilte. Ejendomme og huse beliggende indenfor byskilte fotograferes i 2. etape.​

Filnavn.: Burvej 09.jpg

Glimrende foto. Man kan se ejendommens afgrænsning og det er genkendeligt.​

Filnavn.: Burvej 14.jpg

Lige så glimrende. Fuld genkendelighed og de væsenligste bygninger kan ses.​

Filnavn.: Borrisvej 2.jpg

Her er træerne lidt i vejen, men det er jo sådan ejendommen normalt ser ud. Fint foto.

Filnavn.: Idomlundvej 08.jpg

Her ville man egentlig gerne have set lidt mere af stuehuset, men det ville være sket på bekostning af helhedsindtrykket af ejendommen - noget af den bagerste stald ville være forsvundet fra billedet - derfor er dette det optimale der kan opnåes her.

Filnavn.: Burvej 16.jpg

Igen fin genkendelighed - der ses dog meget lidt af stuehuset - man skal måske prøve en anden vinkel, hvis det da er muligt fra offentlig vej, eller prøve at genfotografere efter løvfald.

Filnavn.: Strovstrupvej 06 DSC01332.jpg

Dette samt det efterfølgende foto er faktisk samme ejendom.

Tilfældigvis var ejeren ude og slå græs og gav tilladelse til at gå ind på ejendommen for at fotografere. Til sammen giver de to fotos et rimeligt indtryk af ejendommen.

Filnavn.: Strovstrupvej 06.jpg

Filnavn.: Idomlundvej 06.jpg

Fint indtryk af ejendommen. Rigtig fint at den store elmast er med i billedet .

Filnavn.: Stenumvej 00.jpg

På sin tur rundt møder fotografen ofte sådanne hverdagssituationer - skyd et foto, også af det som er banalt hverdagsagtigt - de mest hverdagsagtige ting er faktisk det der sjældnest bliver fotograferet !!

Filnavn.: Idomlundvej 09.jpg

Ja, kønt er det ikke, men historisk set er det vigtigt også at fotografere det grimme.

Adresse

Lokalhistorisk Arkiv Holstebro

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 21 18 79 77

holstebro@lokalhistorisk-arkiv.dk 

CVR nr.: 34744866

Entré

Det er gratis at gå på arkivet.

Åbningstider

Åbent efter aftale