Adresse

Lokalhistorisk Arkiv Holstebro

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

+45 9354 2716

stig.asbjorn.vestergaard@holstebro.dk