Læs mere om Holstebro Museum her
Print siden
Print siden
Læs mere om Holstebro Museum her
Gå til forsiden
Læs mere om Strandingsmuseet her
Læs mere om arkivet vinderup
Læs mere om lokalhistorisk museet

Udstillinger

 

 

 


 

Historien i kornet  

Kan ses til og med mandag den 17. april 2017 

 

Museets store særudstilling handler om luftfotoarkæologi og viser resultater fra projektet Fortiden set fra himlen – Luftfotoarkæologi i Danmark, som har haft til huse på Holstebro Museum siden 2009.

 

Når luftfotoarkæologerne om sommeren flyver over en gul kornmark, kan de i gode somre se de grønne spor efter jernalderbøndernes langhuse, brøndene på gårdspladserne og hegnene, der omgav gårdene. Historien står skrevet i kornet og bliver nærværende. Nogle gange er det nærmest som om, de mennesker, der boede her engang for mange hundrede år siden – ja, ofte flere tusinde år siden – stadig er usynligt til stede i landskabet. Det er denne usynlige historie, der åbenbares for os alle i den nye udstilling ”Historien i kornet”. 

 

Med masser af flotte luftfotos og digitale hjælpemidler videregiver luftfotoarkæologerne fascinationen af at kunne se gennem jorden og frembringe en mængde nye historier om fortiden, der ligger gemt ude i landskabet. De besøgende får selv mulighed for at bygge på modeller og tage aktiv del i udstillingen.

 

Vi håber på, at man vil gå hjem med glæden over historien i jorden, og forståelsen for, at den ikke bliver liggende, hvis vi ikke passer på den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Yoke (øverst), Peter Helles Eriksen (nederst).

 


 


 

En hverdag på trods 

Kan ses til og med mandag den 17. april 2017 

 

”En hverdag på trods” handler om Holstebro og Holstebro-egnen i årene 1940-45, om hvordan livet formede sig i den lille vestjyske by under tyskernes besættelse.

 

Scenen sættes med den 9. april og tyskernes ankomst til byen og slutter med freden og glæden den 5. maj. Indimellem sættes der fokus på det nære: dagliglivet, modstand og sabotage, arbejde for tyskerne og de, der valgte tyskernes side.

 

Fortællingen om besættelsesårene får en personlig vinkel via Ane Marie Nedergaard, som modtager og ledsager os hele vejen gennem udstillingen og de fem besættelsesår. Enkefru Ane Marie Nedergaard boede på Kirkepladsen og fulgte derfra med i Holstebros hverdagsliv, som hun skrev om i breve til sønnen Harald, som boede i København. Og det er netop citater fra brevene, som på en nærværende og ægte måde kommenterer begivenhederne hele vejen gennem udstillingen. 

 

Det er den nære historie, vi fortæller – men den nære historie er samtidig også den nationale og den internationale historie – tingene hænger sammen. Udstillingen er også historien om etiske og politiske dilemmaer – dilemmaer, som rækker helt frem til vores egen tid.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Holstebro Museums samlinger

Holstebro Museum rummer i dag samlinger fra oldtid, middelalder og nyere tid.


Museet rummer desuden specialsamlinger indenfor følgende områder:

Samling indenfor Oldtid og nyere tid generelt:
Samlingen rummer de genstande der er tilgået museet fra 1917 og frem til nu, enten som gaver eller som følge af indsamling eller udgravning. Indsamlingspolitikken har – når man ser bort fra de mange specialsamlinger - indtil videre været meget præget af at det skulle være lokale ting, eller ting med lokal interesse.

 


 

 

Den arkæologiske udstilling (Oldtid til 1536)

Den arkæologiske udstilling består hovedsageligt af genstande fra ældre stenalder til afslutningen af middelalderen, men også enkelte jordfundne nyere tids genstande indgår heri. Genstandene stammer hovedsageligt fra museets ansvarsområde. Her at forstå museets ansvarsområde på den tid de respektive genstande er tilgået samlingen. En stor del af museets ældste samling (indtil 1967) har desværre ikke en nærmere proveniens end blot til et bestemt sogn.


Den arkæologiske samling består af i alt ca. 1.600 journalnumre, og det vurderes, at samlingen består af ca. 100.000 genstande – men dog et væsentligt mindre antal x-numre (et forsigtigt estimat er ca. 15.000), da hvert x-nummer ofte består af flere genstande.

 


 

 

Nyere tids udstilling (1536 til i dag)

Inden for den nyere tids historie fokuseres der på håndværk og handel. Holstebro har altid været – og er stadig - en driftig handels og markedsby. Udstillingerne fortæller også om tidlig industri, hvor Færchs Tobaksfabrik og Valdemar Birns Jernstøberi spiller en betydelig rolle i byens virksomhedshistorie.  Ydermere behandles folkelig kultur frem til 1960erne og Holstebro i 60erne, med fokus på den kulturelle revolution

 


 

 

Sølvkammer

Rummer sølvtøj fra mestre fra Ringkøbing amt, men især fra Holstebro fra første halvdel af 1700tallet frem til slutningen af 1800tallet. Hovedvægten af samlingerne ligger dog i sidste halvdel af 1700tallet og første halvdel af 1800tallet.

 


 

 

Legetøjsudstillingen

Rummer bliklegetøj fra slutningen af 1800tallet og 1900tallet. En særdeles flot og repræsentativ samling af tidens bliklegetøj af såvel udenlandsk (særlig tysk) som dansk fabrikat. Hovedparten af denne samling er skænket til museet af arkitekt Hans Dissing. Legetøjssamlingen rummer desuden en samling af Holstebrobamser, dukker fra midten af 1800tallet og 1900tallet samt diverse almindeligt legetøj fra det 20. århundredes midte.

 

 

 


 

 

Besættelsestidssamlingen

Rummer en lang række genstande med relation til besættelsen. Særlig vægt på Holstebro relateret historie. Mange genstande der belyser sabotage og våbennedkastning. Samlingen omfatter ca. 800 genstande. Samlingen rummer desuden en større mængde usorterede effekter der er overdraget fra Hjemmeværnsmuseet i 2003, disse ca. 300 genstande afventer sortering og registrering.

 


 

 

Jernstøberisamling

Rummer typiske jernstøberivarer fra 1800 og 1900tallet. Desuden værktøj og maskiner der belyser jernstøberhåndværkets udvikling igennem det 20. århundrede, herunder forme og modeller. Desuden 3 funktionsduelige Holstebromotorer.

 


 

 

Lokalhistorisk Arkiv Holstebro

Arkivets dækningsområde er følgende.: Holstebro Købstad samt Måbjerg-, Naur-, Sir-,  Idom-, Råsted-, Nr. Felding-, Tvis-,  Borbjerg- og Mejrup sogne.


De fleste arkivalier kan dateres til perioden 1800-2009. Dog haves enkelte ting fra 1700-årene.


Arkivet rummer omtrent 500 hyldemeter. Ca. 1.100.000 negativer, 50-60.000 positiv fotos og godt 200 film.

 

Uddrag af Arkivets materialer udstilles sammen med museets nyere tids udstillinger.

 


 

 

 

 

 

 

HOLSTEBRO MUSEUM

Strandingsmuseet

Arkivet vinderup

Lokalhistorisk arkiv

Med museumsinspektørerne Ann Bodilsen og Esben Graugaard, begge Holstebro Museum

 

 

 

 

Nyhedsbrev

 

Modtag vort nyhedsbrev med

kort nyt om stort og småt

via e-mail.

Klik her for at tilmelde dig:

 

Tilmeld til nyhedsbrev

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

 

Holstebro Museum

Museumsvej 2B

7500 Holstebro

Tlf: 96 11 50 10

info@holstebro-museum.dk

CVR nr.: 34744866


 

Entré

 

Gratis entré for alle i perioden

1/2-17/4-2017.

 

Studiekort fra en uddannelse

i Holstebro kommune samt værne-

pligtige ved JDR gratis adgang.

 

Gratis adgang for alle til Holstebro

Museum på Sankt Georgs Dag

d. 23. april samt på museets

fødselsdag d. 22. maj.

Åbningstider


Museet er lukket pga. ombygning!

 

Vi glæder os til at invitere inden for

i nye rammer efteråret 2019.